xác định giá dự toán Căn hộ Gold Tower

Vấn đề là Căn hộ Gold Tower tính lại. Đơn giản thì yêu cầu Tư vấn thiết kế tính lại, sau đó Tư vấn thẩm tra xem, nếu thấy đúng rồi, đóng dấu thẩm tra lên đó, chứ không cần lập một dự toán riêng của Tư vấn thẩm tra ? Đương nhiên là Tư vấn thẩm tra phải xác định giá trị dự toán công trình sau thẩm tra, nhưng có 2 cách: hoặc yêu cầu đơn vị Tư vấn thiết kế sửa lại cho đúng thì thôi, sau đó đóng dấu thẩm tra lên đó. (theo Căn hộ Gold Tower cách này là hợp lý nhất), trong báo cáo thẩm tra chỉ nêu con số tổng cộng cuối cùng mà không có diễn giải chi tiết.
Cách 2: theo Căn hộ Gold Tower chỉ áp dụng trong trường hợp Tư vấn thiết kế không chịu sửa theo ý thẩm tra thì Tư vấn thẩm tra phải tự làm rồi báo cáo Chủ đầu tư. Về nguyên tắc, đơn vị thẩm tra là làm việc độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tư vấn, có mối quan hệ với Chủ đầu tư qua hợp đồng và không có mối quan hệ nào với nhà thầu tư vấn thiết kế nên không thể và không có quyền bắt nhà thầu tư vấn thiết kế chỉnh sửa theo ý mình được. Mọi ý kiến tư vấn của đơn vị thẩm tra đều được thể hiện ở Báo cáo kết quả thẩm tra, qua đó Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn giải trình và chỉnh sửa hoặc lấy kết quả thẩm tra làm cơ sở để phê duyệt. Vấn đề là nếu Tư vấn thiết kế không đồng ý với toàn bộ ý kiến thẩm tra thì sao. Chắc gì thẩm tra đã đúng 100%.
Thực tế (không ai cấm cả) Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra có thể làm việc cùng nhau, không vấn đề gì. Căn hộ Gold Tower thấy nhiều khi Tư vấn thẩm tra làm sao hiểu bằng Tư vấn thiết kế được, như vậy khi đó Chủ đầu tư sẽ phải mixed của cả 2 thì khó quá.
Căn hộ Gold Tower gặp nhiều trường hợp do Tư vấn thẩm tra sai mà làm cho Chủ đầu tư duyệt sai làm ảnh hưởng đến Tư vấn thiết kế – lúc đó chẳng dám kêu ai. Chắc phạt thẩm tra :) bác gặp trường hợp nào như thế chưa.

Leave a Reply