Lãi vay trong thời gian xây dựng dự án Gold Tower

1 hợp đồng tín dụng của dự án Gold Tower, lãi vay trong XD k cần trả mà được nhập nợ gốc, và tiền lãi XD + nợ gốc không được quá số tiền ấn định và không quá 70% số tiền đã chi (khống chế cả số tổng và từng lần giải ngân), tức là cả phần lãi+nợ gốc tối đa 70%, phần còn lại CSH 30%. Lãi nhập gốc = Tỷ lệ vốn vay tối đa. Như vậy cũng không có gì khác nhau giữa phương án TC của hợp đồng BOT và hợp đồng vay vốn. phương án thu hồi vốn cho dự án Gold Tower (xây dựng trạm thu phí) thì những thông số đầu vào: Lãi vay ngân hàng trong thời gian thi công và thời gian khai thác (VD 2015-2030) được lấy (%) như thế nào? Tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư là bao nhiêu (%/năm)? Em ít kinh nghiệm về mấy cái này nên chưa biết lấy sao cho hợp lý. Vốn CSH tính trên TMĐT không gồm lãi vay, phần lãi vay sẽ được tính vào phần vay phải hoàn trả trong bài toán tài chính (bao gồm vốn vay+ lãi vay thời gian xây dựng) Bạn có thể chỉ mục nào trong Nghị định 32/2015 có nhắc đến lãi vay là thành phần trong TMĐT ko??
Theo mình rất khó xác định được lãi vay trong quá trình thực hiện dự án dự án Gold Tower.Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ mục tiêu DA là gì. Lãi vay nằm trong phần chi phí khác trong tổng mức đầu tư nhé. Nếu đồng chí muốn rõ ràng hơn thì nghiên cứu thêm TT 04/2010/TT-BXD nhé. Xem nội dung chi phí khác trong TMĐT. 1. Lãi vay trong thời gian xây dựng và thời gian khai thác: Tính toán trên cơ sở thông tư 166/2011/TT-BTC, cụ thể lãi vay xác định tối đa bằng 1,3 lần lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm. Lãi suất trái phiếu CP áp dụng các phiên đấu giá gần đây (khoảng 7,6%). Lãi suất có thể điều chỉnh trong dài hạn tùy theo dự báo.
2. Tỷ suất lợi nhuận cho Nhà đầu tư: lấy tương tự như các dự án BOT khác hiện nay đang áp dụng là 11,5%. Được biết các dự án BOT đang áp dụng: Tỷ lệ vốn CSH trên TMĐT đã bao gồm lãi vay, và tỷ lệ vốn vay = vốn vay + lãi vay trong thời gian xây dựng.

Leave a Reply