Điều kiện năng lực của cá nhân tham gia QLDA Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Hiện Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đang làm về công tác QLDA cho 1 công ty hoàn toàn tư nhân . DA của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi có vốn đầu tư trên 150 tỉ . Theo NĐ12 thì điều kiện năng lực của cá nhân tham gia công tác QLDA ( trường hợp chủ đầu tư tự lập ban QLDA mà không thuê cty QLDA ) thì cá nhân tham gia công tác QLDA ( Trưởng ,phó ban ) thì phải có 3 năm kinh nghiệm liên quan và phải có chứng nhận nghiệp vụ về công tác QLDA .
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi xin hỏi ở đây mình làm cho công ty 100% vốn tư nhân thì có bắt buộc phải có 2 điều kiện đó không ????? Tại vì mình chỉ mới ra trường được 2 năm ,và cũng chưa có chứng nhận nghiệp vụ đào tạo công tác QLDA .
Gold Tower 275 Nguyễn Trãi muốn thử sức và học hỏi kinh nghiệm nhưng lo vì không biết lỡ khi có sự cố gì xảy ra thì bên thanh tra vào ,phát hiện mình không đủ điều kiện năng lực ,lúc đó không biết có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật và đi tù đày gì hay không ????:-S Như thế việc bác chưa đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu trong nghị định quy định thì sẽ không được tham gia quản lý dự án các công trình này.
Mặt khác trong nghị định 12 quy định rõ là các tổ chức các nhân trong hoạt động xây dựng chứ không phải chỉ riêng công trình sử dụng vốn nhà nước. Như bác Đinh Tân Linh đã nói rồi bạn chưa đủ điều kiện để quản lý dự án. Quả thật một số bạn cho rằng quản lý dự án thật đơn giản. Theo mình một cán bộ quản lý dự án nếu làm theo đúng nghĩa của nó thì không đơn giản một chút nào. Bạn phải là người am hiểu về pháp luật có kinh nghiệm về QLDA (đã qua các công việc về thiết kế, giám sát, thi công càng tốt) có chứng nhận về QLDA theo quy định và lắm chắc các Văn bản về quản lý dự án (rất nhiều) như Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Tổ chức HDND và UBND, Luật Ngân sách…

Leave a Reply