Phần mềm kế toán

Tải phần mềm HTKK 3.2.2 và hướng dẫn sử dụng

Tải phần mềm HTKK 3.2.2 và hướng dẫn sử dụng

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.2.2 áp dụng theo thông tư 156 nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí
Tải phần mềm HTKK 3.2.1 và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tải phần mềm HTKK 3.2.1 và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tải phần mềm HTKK 3.2.1 và hướng dẫn sử dụng phần mềm